Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


An Hưng cung cấp dịch vụ chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ cho các lĩnh vực

-        Tài liệu hành chính

-        Tài liệu chuyên ngành, khoa học kỹ thuật

-        Tài liệu điện tử

-        Tài liệu nghe, nhìn

2

 

 

BÌNH LUẬN

Minh Long Window CÔNG TY CỔ PHẦN LƯU TRỮ AN HƯNG

Địa chỉ: Số 30/42, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0243 6680 5522 | 0983720097 Email: contact@anhungjsc.com.vn

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - SHOWROOM:

Địa chỉ : Tòa nhà Phương Nga, số 15 ngõ 2 đường Thọ Tháp, Yên Hòa, Cầu Giấy

LƯU TRỮ AN HƯNG - CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ 4.0


TIN LIÊN QUAN
Chỉnh lý tài liệu
Ngày đăng : 27/05/2019 - 05:58
Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Số hóa tài liệu
Ngày đăng : 27/05/2019 - 06:02
Số hóa tài liệu là hình thức chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản hệ thống bên ngoài thành những dữ liệu dạng tín hiệu số được máy tính hiểu và lưu trữ.
Cung cấp vật tư thiết bị lưu trữ
Ngày đăng : 27/05/2019 - 06:04
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng cung cấp các loại vật tư thiết bị lưu trữ theo tiêu chuẩn ngành và quy định của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước
0983720097