Cung cấp vật tư thiết bị lưu trữ
Ngày đăng : 27/05/2019 - 06:04
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng cung cấp các loại vật tư thiết bị lưu trữ theo tiêu chuẩn ngành và quy định của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước
Số hóa tài liệu
Ngày đăng : 27/05/2019 - 06:02
Số hóa tài liệu là hình thức chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản hệ thống bên ngoài thành những dữ liệu dạng tín hiệu số được máy tính hiểu và lưu trữ.
Chỉnh lý tài liệu
Ngày đăng : 27/05/2019 - 05:58
Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.