Chúng ta số hóa văn bản, tài liệu để làm gì?
Ngày đăng : 31/05/2019 - 02:19
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia.