Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021
Ngày đăng : 08/04/2022
Sáng ngày 6/4/2022, tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ...
Luật Lưu trữ (sửa đổi)
Ngày đăng : 01/04/2022
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ
Ngày đăng : 19/03/2022
Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ
Cung cấp cặp 3 dây
Ngày đăng : 09/03/2022
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng nhận cung cấp riêng lẻ cặp 3 dây theo yêu cầu của khách hàng.
Cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu
Ngày đăng : 14/02/2022
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu
Cung cấp giá sắt, kệ để hồ sơ, tài liệu
Ngày đăng : 09/02/2022
Công ty Cổ phần Lưu trữ An Hưng sản xuất và cung cấp các loại giá sắt, kệ để tài liệu, hồ sơ, đồ dùng