Vai Trò Của Công Tác Số Hóa Tài Liệu
Ngày đăng : 11/08/2021
Khi nguồn tài nguyên thông tin số là mạch huyết, là linh hồn của thư viện số thì công tác số hóa tài liệu có vai trò vô cùng quan trọng.